Bölümler » EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ » Anabilim Dalları

EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ANABILIM DALI

Yrd.Doç.Dr. Ethem Nazif BAYAZITOĞLU

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1304
TÜ E-Posta : enbay@trakya.edu.tr

EĞITIM YÖNETIMI TEFTIŞI, PLANLAMASI VE EKONOMISI ANABİLİM DALI

Doç.Dr. Tuncer BÜLBÜL

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1244
TÜ E-Posta : tuncerbulbul@trakya.edu.tr

EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABILIM DALI

Yrd.Doç.Dr. Demirali Yaşar ERGİN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1272
TÜ E-Posta : demiraliergin@trakya.edu.tr

REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABILIM DALI

Yrd.Doç.Dr. Oya Onat KOCABIYIK

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1300
TÜ E-Posta : oyaonat@trakya.edu.tr