Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Hikmet ASUTAY

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1164
TÜ E-Posta : asutay@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Sevinç MADEN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 213 71 02 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : sevincmaden@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Mukadder Seyhan YÜCEL

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : mukadderseyhanyucel@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Handan KÖKSAL

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1148
TÜ E-Posta : handankoksal@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Yıldırım TUĞLU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1152
TÜ E-Posta : yldrm39@yahoo.de

Öğr.Gör. Coşkun DOĞAN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1176
TÜ E-Posta : coskundogan@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Çağlayan KARAOĞLU

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1174
TÜ E-Posta : cagla_33@hotmail.com

Öğr.Gör. Hasan ISLATTI

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1176
TÜ E-Posta : hasanislatti@yahoo.de

Arş.Gör. Selma AKOL

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : selmaakol@trakya.edu.tr