Bölümler » EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ » Anabilim Dalları

EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ANABILIM DALI

Yrd. Doç. Dr.

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : enbay@trakya.edu.tr

EĞITIM YÖNETIMI TEFTIŞI, PLANLAMASI VE EKONOMISI ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Tuncer BÜLBÜL

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1244
TÜ E-Posta : tuncerbulbul@trakya.edu.tr

EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABILIM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Demirali Yaşar ERGİN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : demiraliergin@trakya.edu.tr

REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABILIM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Oya Onat KOCABIYIK

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1300
TÜ E-Posta : oyaonat@trakya.edu.tr