Akademik Kadro


BILGISAYAR VE ÖĞRETIM TEKNOLOJILERI EĞITIMI BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Gül KURUM

Görev : EĞITIM YÖNETIMI TEFTIŞI, PLANLAMASI VE EKONOMISI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gulkurum@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ILGAZ

Görev : EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1278
TÜ E-Posta : gokhani@trakya.edu.tr

GÜZEL SANATLAR EĞITIMI BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Gizem KARAGÖZ

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1153
TÜ E-Posta : gizemkaragoz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Gül SAKARYA NALKIRAN

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1119
TÜ E-Posta : gulsakarya@trakya.edu.tr

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

ÖZEL EĞITIM BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Galibiye ÇETREZ ARICAN

Görev : ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : galibiyecetrez@trakya.edu.tr

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Gülşah AÇAR GÜNŞEN

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : gulsahacar@trakya.edu.tr

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

YABANCI DILLER EĞITIMI BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!