2012-2013 Eğitim-Öğretim Özel Yetenek Sınavı ( Müzik Öğretmenliği ) Yedek Liste

T.Ü. Eğitim Fakültesi

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek (Müzik) Sınavları

Yedek Liste (2) Kayıtları

  1. Canan Candan YAMALIDIR
  2. Alper ZEYBEK
  3. Bilge AVCI

     Yukarıda Adı-Soyadı belirtilen adaylar;  kayıtlar  için 12-13 Eylül 2012 tarihleri  mesai bitimine kadar  T.Ü. Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunda ; öğrencilerinşahsen müracaatı ve aşağıda belirtilen evrakların eksiksiz olması koşuluyla kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. Belirtilen sürede kayıt için başvurmayan, kayıt işlemlerini tamamlamayan,  eksik veya onaysız belge ile müracaat edenler kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

     Yedek  Liste(2) kayıt süresi sonunda yedek listeden sırasıyla kontenjan eksiği kadar aday ilan edilerek kayıtlar için 2 gün süre verilecektir. Bu süreç kontenjan tamamlanana veya eğitim-öğretim başlangıcından sonraki yedi (7) iş günü süresince devam edecektir.

  • Lise Diplomasının Aslı  ( aslı gibidir veya onaylı belge kabul edilmez.)
  • 12 adet 4,5 cm x6 cm fotoğraf
  • 2012-LYS Sonuç  Belgesi
  • İkametgah belgesi
  • Nüfüs cüzdan onaylı örneği
  • Askerlik Durum Belgesi  (1993 ve öncesi doğumlu erkek adaylar için)
Bu içerik 06.09.2012 tarihinde yayınlandı ve toplam 4829 kez okundu.