2015 Özel Yetenek Sınavı ile Yerleşen XI. Yedek Liste İlanı

2015 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Yedek Listeden Resim-İş Öğretmenliği Programına Asil Kayıt  hakkı kazanan Öğrenci Listesi

  1. Cem ORUÇ

2015 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Yedek Listeden Müzik Öğretmenliği Programına Asil Kayıt  hakkı kazanan Öğrenci Listesi

  1. Serkan BAYKAL
  2. Ulaş AYDEMİR
  3. Oğuzhan ŞENER
  4. Tufan Kenan KOLPAR
  5. Gülfem ŞAHİN

Asil Liste Kayıtları

     Asil Listeden kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 8 - 9 Eylül 2015 tarihlerinde mesai bitimine kadar  T.Ü. Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunda; öğrencilerin şahsen müracaatı ve aşağıda belirtilen evrakların eksiksiz olması koşuluyla yapılacaktır. Belirtilen sürede kayıt için başvurmayan, kayıt işlemlerini tamamlamayan,  eksik veya onaysız belge ile müracaat edenler kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

     Asıl Liste kayıt süresi sonunda yedek listeden sırasıyla kontenjan eksiği kadar aday ilan edilerek kayıtlar için iki (2)  iş günü süre verilecektir.

  • Lise Diplomasının Aslı  (aslı gibidir veya onaylı belge kabul edilmez.)
  • 8 adet 4,5 cm x 6 cm fotoğraf
  • İkametgâh belgesi
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
Bu içerik 08.09.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 1114 kez okundu.