2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ...

Üniversitemizde 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in Ek Madde 1'i uyarınca her bir sınıf için ilgili yılın ÖSYM kılavuzunda yer alan programlara (Tıp Fakültesi hariç) ait öğrenci kontenjanının %20'ni geçmeyecek kadar, Tıp Fakültesi için ise öğrenci kontenjanının %10'nu geçmeyecek kadar kontenjan ayrılmasına Trakya Üniversitesi 16 Aralık 2016 tarihli Senato Toplantısında alınan 13 numaralı kararı ile kabul edilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

GEREKLİ EVRAKLAR:

DİLEKÇE 
TRANSKRİPT
DİSİPLİN CEZASI OLMADIĞINI GÖSTERİR BELGE
ÖSYM SONUÇ BELGESİ (doğrulama kodu olmalı)
DERS PLANI VE İÇERİKLERİ
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞLER İÇİN İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN %10'A GİRDİĞİNE DAİR BELGE
EK-1 MADDE YATAY GEÇİŞ İÇİN DAHA ÖNCE YATAY GEÇİŞ YAPMADIĞINA DAİR BELGE

Bu içerik 12.01.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 8832 kez okundu.