6-7 TEMMUZ 2015 TARİHLERİNDE YAPILACAK MÜZİK YETENEK SINAVINA DAİR AÇIKLAMALAR…(Güncellendi)

*Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programına başvuracak adayların 2015 yetenek sınavlarında sorumlu oldukları zorunlu eserler aşağıdaki bağlantıdan sıkıştırılmış dosya halinde indirilebilir.

*Zorunlu eserler ile birlikte yayınlanan “dağar bildirim belgesi” çalgı kurullarına sunulmak üzere doldurulmalıdır. Sınav yönergesinde belirtildiği üzere, kurul üyesi veya üyeleri gerekli gördüğü takdirde zorunlu eserin yanı sıra dağar bildirim belgesinde yazılı eserlerin seslendirilmesini adaydan isteme hakkına sahiptir. Söz konusu seslendirmeyi yapamayan adayların çalgı puanları %50 düşürülecektir.

*Müzik Öğretmenliği Programı 2015 Özel Yetenek Sınavına girecek adayların Piyano, Flüt, Keman, Viyola, Çello, Kontrbas, Klarnet, Gitar vb. Batı çalgıları ile bu çalgılara yönelik yayınlanan Batı müziği eserlerini seslendirmeleri gerekmektedir. Ud, Kanun, Ney, Tanbur vb. çalgıları ve, Keman, Klarnet vb. diğer Batı müziği çalgıları ile Türk müziği icra edecek adayların, TSM kısaltması ile yazılan sanat müziği eserlerini; Bağlama, Kabak Kemâne, Kaval, Mey, vb. çalgıları icra edecek adayların da THM kısaltması ile yazılan halk müziği zorunlu eserlerini seslendirilmesi gerekmektedir.

*Anabilim dalımız tarafından geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen müzik yetenek sınavlarında uygulanan zorunlu piyano icrası bu yıl uygulanmayacaktır, adayların çalgı alanı puanları tek bir çalgı icrasına dayalı olarak değerlendirilecektir. Böylece adaylar yönergede kuralları açıklanmış biçimiyle, -piyano dahil-  istedikleri bir çalgı ile icra yapabilirler ve bu icradan %40 ağırlıklı olarak çalgı alanı değerlendirmesine tabi tutulurlar.

*Adaylar, Genel Lise ve Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri için ayrı ayrı yayınlanan eserleri mezun oldukları lise doğrultusunda seçmelidirler. Adaylar, ilan edilen zorunlu eserlerin içinde seslendireceği çalgıya ilişkin bir eser bulamaması durumunda serhatcelbis@trakya.edu.tr adresinden yardım alabilir. 
Bu içerik 11.06.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 3679 kez okundu.