T.Ü. Eğitim Fakültesi 2012-2013 Özel Yetenek(Resim) Sınavı Sonuçları

T.Ü. Eğitim Fakültesi

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek (Resim) Sınavları

Asil Liste Kayıtları

     Asil listede Adı-Soyadı belirtilen adaylar;  kayıtlar  için  11-14 Eylül 2012 tarihleri  arasında mesai bitimine kadar  T.Ü. Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunda ; öğrencilerinşahsen müracaatı ve aşağıda belirtilen evrakların eksiksiz olması koşuluyla kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. Belirtilen sürede kayıt için başvurmayan, kayıt işlemlerini tamamlamayan,  eksik veya onaysız belge ile müracaat edenler kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

     Asıl Listekayıt süresi sonunda yedek listeden sırasıyla kontenjan eksiği kadar aday ilan edilerek kayıtlar için 2 gün süre verilecektir. Bu süreç kontenjan tamamlanana veya eğitim-öğretim başlangıcından sonraki yedi (7) iş günü süresince devam edecektir.

  • Lise Diplomasının Aslı  ( aslı gibidir veya onaylı belge kabul edilmez.)
  • 12 adet 4,5 cm x6 cm fotoğraf
  • 2012-LYS Sonuç  Belgesi
  • İkametgah belgesi
  • Nüfüs cüzdan onaylı örneği
  • Askerlik Durum Belgesi  (1993 ve öncesi doğumlu erkek adaylar için)

     Asil ve Yedek listeler aşağıdaki ek'te yer almaktadır.
Ek Dosyalar
Bu içerik 05.09.2012 tarihinde yayınlandı ve toplam 1321 kez okundu.