YATAY GEÇİŞ MUAFİYET VE İNTİBAK HUSUSUNDA DUYURU...

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YATAY GEÇİŞ (EK-1) BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
 
 
 
YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER

1. 
Dilekçe
2. Not Dökümü (Transkript)
3. Disiplin cezası almadığını gösteren belge
4. ÖSYM sonuç belgesi
5. Ders planı ve ders içerikleri
6. İkinci öğretim programlarında okuyan öğrenciler için % 10'a girdiğini gösteren başarı belgesi
7.Daha önce Yatay Geçiş yapmadığını gösteren belge
8.Devamsızlıktan kalınan dersler için devamsızlık durumunu gösteren belge
 


BAŞVURU DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
 

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

18.01.2016

 

 

01.02.2016

02.02.2016

03.02.2016

04.02.2016

05.02.2016

09.02.2016

10.02.2016

12.02.2016

 
 
DEĞERLENDİRME ESASALARI
 
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
 
İNTİBAK
 
MADDE 32-(Değişik:RG-8/1/2016-29587) Bir fakülte veya yüksekokulun herhangi bir programına kayıtlı iken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek Trakya Üniversitesine kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar geçerlidir:
 
a)Bir fakülte veya yüksekokulun birinci sınıfına kayıt olan bir öğrenci, herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, 2547 sayılı Kanunun tanımış olduğu azami öğretim süresi içinde normal öğretim programına devam edebilir.
 
b)Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, başvurular, öğrencinin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdığı tarihte başlar, kayıt yenileme haftasının son günü mesai bitimine kadar devam eder.Süresinde yapılamayan başvurular bir sonrak yarıyılda değerlendirilir. Ancak, öğrencinin Üniversitede önceki yarıyıllarda kayıtlanmış, başarılı veya başarısızolduğu derslere ilişkin değerlendirme yapılmaz.

Tekrar sınava girmek suretiyle yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin eskiden okuduğu dersleri, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca değerlendirilerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceği karara bağlanır ve geçilmiş derslerin kendi programındaki yarıyıl kredi toplamları (30 Kredi) esas alınarak ilgili yarıyıla intibakı yapılır.

Öğrencilerin başarılı olduğu dersler, 23 üncü maddede belirtilen harf notu karşılıkları tespit edilerek transkriptlerine işlenir.
 
YATAY GEÇİŞ VE EK-1 MADDE İLE YATAY GEÇİŞTE VE BUNLARIN MUAFİYET VE İNTİBAKLARINDA UYGULANACAK ESASLAR
 
 
1.Bu esaslar, Yatay Geçiş ve Ek-1 Madde ile Yatay Geçişte ve bunların Muafiyet ve İntibaklarında uygulanacak olan esaslardır.
 
2.Madde 32’de ifade edilen 30 kredi bir döneme karşılık gelmektedir. Öğrencinin bu noktayı dikkate alması gerekmektedir.
 
2.Madde 32’de belirtilen esaslar doğrultusunda öğrenci yatay geçiş için başvuru yaptığı fakültede/yüksekokulda hazırlık öğrencisi ise HAZIRLIK 1. DÖNEMİNE; ara sınıflardan gelen öğrenciler de 1. SINIFIN ilgili dönemine (Güz ya da Bahar yarıyılına göre) dâhil edilir. Ardından belirtilen tarihlerde muafiyet talebinde bulunan öğrencinin muafiyeti ve bu muafiyet neticesinde okuyacağı yarıyıla İNTİBAKI yapılır.
 
3.Muafiyette kredi mutlaka tutmalı; ders kredisi eşit ya da öğrencinin almış ve beyan etmiş olduğu dersin kredisi yüksek olmalı ve kredi şartı sağlanıyorsa içerik kesinlikle uygun olmalıdır.
 
4.Öğrenci muafiyet ve intibak için bir kez dilekçe verir mükerreren dilekçe veremez. İntibak sonuçlandığında öğrenci üç iş günü içerisinde intibakın neticesine yönelik dilekçe verebilir.
 
5.Öğrenci bir ders karşılığında yalnızca bir dersten muafiyet talebinde bulunabilir. İlgili madde çift isme sahip olan dersler için de geçerlidir. 
 
6.Kredisine bakılmaksızın ŞARTLI geçilen dersler muaf edilmeyecektir.
 
7.Öğrenci daha önce kayıtlı olduğu programda alarak başarılı olduğu Meslek Bilgisi (MB) ve Genel Kültür (GK) kodlu seçmeli derslerden muafiyet talebinde bulunması halinde muaf edilecektir.  
 
8.ALAN SEÇMELİ derslerden komisyonun uygun bulması halinde muaf edilir.
 
9.Mufiyetler yıllık değil dönemlik yapılır.
 
10.Öğrencinin geldiği üniversitede başarı şartını sağladıysa ve notunu beyan edemiyorsa bizde en düşük geçerli not olan “CC” ile notlandırılır.
 
11.Ön koşullu dersler zorunludur ancak “Okul Deneyimi” alınmışsa kabul edilir, “Öğretmenlik Uygulaması” ilgili alanda yapılmışsa kabul edilir, alan dışında yapılmışsa kabul edilmez.
 
12. Ortak Zorunlu Dersleri (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Türk Dili) alıp başarılı olmuşsa muaf edilir. Ancak öğrenci daha önce kayıtlı olduğu programda “Türk Dili-I ya da Türk Dili-II” derslerini almışsa sadece Ortak Zorunlu ders kapsamında bulunan “Türk Dili-I ya da Türk Dili-II” derslerinden muaf edilebilecektir.  Bu durumda olan öğrenciler “Türkçe-I: Yazılı Anlatım” ve “Türkçe-II: Sözlü Anlatım” derslerinden muaf tutulamaz.

13.Yukarıdaki esaslar doğrultusunda yatay geçişlerin MUAFİYET ve İNTİBAKLARI Başvuru Değerlendirme Takviminde belirtilen tarihlerde ilgili ana bilim dalının Yatay Geçiş Komisyonu tarafından yapılacak ve sonuçlar Bölüm Sekreterlikleri tarafından yazılıp Dekanlığa sunulacaktır.
 

 

 

 

 

Bu içerik 10.02.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 10289 kez okundu.