Eğitim Bilimleri Bölümü

Bölümümüzün temel amacı, Ülkemizdeki eğitim ile ilgili çeşitli sorunların bilimsel yöntemlerle araştırmak ve bu alanda Türk Milli Eğitim politikasına yardımcı olmaktır. Öğrencilerimizi Atatürk İlke ve İnkılapları'na bağlı, alanında iyi yetişmiş, temel mesleki bilgi ve becerilerini kazanmış, birer öğretmen olarak mezun etmek en başlıca görevimizdir.. Bölümümüz, üniversitemizin en temel birimlerinden biri olup, Eğitim Fakültesi dışında diğer birimlerde de aktif olarak görevler üstlenmektedir. Bölümümüzde halen iki anabilim dalında yüksek lisans programı yürütülmektedir. ·     Eğitim Yönetimi ve Teftişi yüksek lisans programı, eğitim yönetimi, örgütsel davranış, ve yönetim sistemleri konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

     · Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programı, bireylere, çeşitli durumlara göre program geliştirme, tasarlama, uygulama ve değerlendirme becerilerini kazandırma amacını taşımaktadır

Bu içerik 12.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 13654 kez okundu.