Fen Bilgisi Öğretmenliği

AMAÇ
Programın amacı ülkemizi fen ve teknoloji alanında dünya ülkeleri arasında en üst seviyeye taşıyacak nitelikte yeni nesillerin yetiştirebilme donanımına sahip, gerek bireysel nitelikler gerekse mesleki nitelikler açısından örnek teşkil edebilecek profesyonel fen öğretmenleri yetiştirmektir.

HEDEF
1. Alanında en çok tercih edilen ve en nitelikli fen ve teknoloji öğretmenlerini yetiştiren bir bölüm haline gelmek.
2. Alanında uzman öğretim elemanlarıyla kadrosunu güçlendirmek.
3. Fen eğitimiyle alanında araştırma yapmak isteyen öğrenci ve akademisyenlere uygun ortamı hazırlamak.
4. Verilen ders içeriklerinin literatürdeki gelişmelere uygun yürütülmesi.
5. Öğrencilere başarılı, mutlu ve alanında yeterli olduklarını hissettikleri bir eğitim süreci yaşatmak.
6. Mezun öğrencilerimizin gerektiğinde destek alabilecekleri bir ortam sağlamak.


ResimResimResimResimResim
Bu içerik 12.05.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 4984 kez okundu.