MüzikÖğretmenliği

AMAÇ
Bu programın temel amacı, öğrencilerin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini oluşturarak müzik alanında öğretmen yetiştirmektir. Program, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde müzik dersini öğretebilmek için çok önemli bir taban oluşturan, genel müzik eğitimi, çalgı eğitimi ve ses eğitimi alanlarında temel dersleri içermekle birlikte Lisansüstü Eğitime de hazırlık sağlar. Eğitim dönemi süresince edinilen bilgi, beceri ve davranış, ilköğretimde öğretmenliği yapabilmek için temel becerileri oluşturur. Yukarıdaki belirtilen beceriler, öğretmen adayının eğitim kurumlarında ve özel kurumlarda mesleğini gerçekleştirebilmesi için tam kaliteyi sağlar.
HEDEF
Etkili müzik öğretimi yapacak etkin müzik öğretmeni yetiştirmek, toplumun sanatsal yaşamının gelişmesinde sağlam altyapı oluşturmak, bulunduğu çevreden hareketle evrensel müzik sanatını özümsemiş, yaratıcı-teknolojik gelişmeleri takip eden, toplumsal ve çevre sorunlarına duyarlı, çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini uygulayabilen müzik öğretmeni mezun etmektir.ResimResimResimResimResimResimResim
Resim

Bu içerik 13.05.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 5127 kez okundu.