Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Emine AHMETOĞLU

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1212
TÜ E-Posta : emineahmetoglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yeşim FAZLIOĞLU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1202
TÜ E-Posta : yfazli@hotmail.com

Doç. Dr. Zülfiye Gül ERCAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1236
TÜ E-Posta : zgulercan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi AKŞİN YAVUZ

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1297
TÜ E-Posta : ezgiaksin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gülşah AÇAR GÜNŞEN

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : gulsahacar@trakya.edu.tr