2015 Özel Yetenek Sınavı ile Yerleşen I. Yedek Liste İlanı

2015 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Yedek Listeden Resim - İş Öğretmenliği Programına Asil Kayıt  hakkı kazanan Öğrenci Listesi

  1. Bahar ÖNAL
  2. Renziye İSMİHAN
  3. Arife YÜKSEL
  4. Dilek YILMAZ

2015 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Müzik Öğretmenliği kayıtları dolmuştur. Her hangi bir kayıt sildirme durumu olursa 20 Eylül 2015 tarihine kadar yedek listeden sırası ile ilan edilecek ve iletişime geçilecektir. 
   


Asil Liste Kayıtları
     Asil Listeden kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 23-24 Temmuz 2015 tarihleri  arasında mesai bitimine kadar  T.Ü. Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunda; öğrencilerin şahsen müracaatı ve aşağıda belirtilen evrakların eksiksiz olması koşuluyla yapılacaktır. Belirtilen sürede kayıt için başvurmayan, kayıt işlemlerini tamamlamayan,  eksik veya onaysız belge ile müracaat edenler kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
     Asıl Liste kayıt süresi sonunda yedek listeden sırasıyla kontenjan eksiği kadar aday ilan edilerek kayıtlar için iki (2)  iş günü süre verilecektir.
  • Lise Diplomasının Aslı  (aslı gibidir veya onaylı belge kabul edilmez.)
  • 8 adet 4,5 cm x 6 cm fotoğraf
  • İkametgâh belgesi
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
Bu içerik 22.07.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 2360 kez okundu.