Akademik Kadro

BILGISAYAR VE ÖĞRETIM TEKNOLOJILERI EĞITIMI BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Cem ÇUHADAR

Görev : BILGISAYAR VE ÖĞRETIM TEKNOLOJILERI EĞITIMI BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
BILGISAYAR VE ÖĞRETIM TEKNOLOJILERI EĞITIMI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
BILGISAYAR VE ÖĞRETIM TEKNOLOJILERI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1159
TÜ E-Posta : cemcuhadar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nilgün TOSUN

Görev : BILGISAYAR VE ÖĞRETIM TEKNOLOJILERI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1140
TÜ E-Posta : nilgunt@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Deniz Mertkan GEZGİN

Görev : BILGISAYAR VE ÖĞRETIM TEKNOLOJILERI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mertkan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Fatma AKGÜN

Görev : BILGISAYAR VE ÖĞRETIM TEKNOLOJILERI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fatmaa@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZGÜR

Görev : BILGISAYAR VE ÖĞRETIM TEKNOLOJILERI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1266
TÜ E-Posta : hasanozgur@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Hakan GÜLDAL

Görev : BILGISAYAR VE ÖĞRETIM TEKNOLOJILERI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hguldal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Erdem DEMİRÖZ

Görev : BILGISAYAR VE ÖĞRETIM TEKNOLOJILERI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1335
TÜ E-Posta : erdemdemiroz@trakya.edu.tr

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Tuncer BÜLBÜL

Görev : EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
EĞITIM YÖNETIMI TEFTIŞI, PLANLAMASI VE EKONOMISI ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
EĞITIM YÖNETIMI TEFTIŞI, PLANLAMASI VE EKONOMISI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1244
TÜ E-Posta : tuncerbulbul@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Demirali Yaşar ERGİN

Görev : EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : demiraliergin@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ethem Nazif BAYAZİTOĞLU

Görev : EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1304
TÜ E-Posta : enbay@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Oya Onat KOCABIYIK

Görev : REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1300
TÜ E-Posta : oyaonat@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Banu YAMAN

Görev : EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1247
TÜ E-Posta : banuyaman@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Birol YİĞİT

Görev : EĞITIM YÖNETIMI TEFTIŞI, PLANLAMASI VE EKONOMISI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1274
TÜ E-Posta : birolyigit@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Elif Bengi ÜNSAL ÖZBERK

Görev : EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1264
TÜ E-Posta : elifbengiozberk@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Eren Halil ÖZBERK

Görev : EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1264
TÜ E-Posta : erenozberk@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ILGAZ

Görev : EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1278
TÜ E-Posta : gokhani@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Kenan ÖZDİL

Görev : EĞITIM YÖNETIMI TEFTIŞI, PLANLAMASI VE EKONOMISI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 2727
TÜ E-Posta : kenanozdil@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Levent VURAL

Görev : EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1271
TÜ E-Posta : leventvural@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Meltem ACAR GÜVENDİR

Görev : EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1276
TÜ E-Posta : meltemacar@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Seda Donat BACIOĞLU

Görev : REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1271
TÜ E-Posta : sedadonatbacioglu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Yar Ali METE

Görev : REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : yaralimete@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Levent GÖLLER

Görev : REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1278
TÜ E-Posta : leventgoller@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Yar Ali METE

Görev : EĞITIM YÖNETIMI TEFTIŞI, PLANLAMASI VE EKONOMISI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1268
TÜ E-Posta : yaralimete@hotmail.com

Arş. Gör. Gül KURUM

Görev : EĞITIM YÖNETIMI TEFTIŞI, PLANLAMASI VE EKONOMISI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gulkurum@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Tuğba TÜRK

Görev : REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : tugbaturk@trakya.edu.tr

GÜZEL SANATLAR EĞITIMI BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Aylin BEYOĞLU

Görev : GÜZEL SANATLAR EĞITIMI BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
RESIM-İŞ EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : aylinbeyoglu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mehtap KODAMAN

Görev : RESIM-İŞ EĞITIMI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
RESIM-İŞ EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1127
TÜ E-Posta : mehtapkodaman@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Özlem TUZCU

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
MÜZIK EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (028) 421 20 80 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : ozlemtuzcu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayfer UZ

Görev : RESIM-İŞ EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1179
TÜ E-Posta : ayferuz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Belgin UZUNOĞLU YEGÜL

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : belginuzunoglu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İbrahim DİNÇELİ

Görev : RESIM-İŞ EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1113
TÜ E-Posta : ibrahimdinceli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Lale OKYAY ASLAN

Görev : RESIM-İŞ EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1125
TÜ E-Posta : laleokyay@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Gizem KARAGÖZ

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1153
TÜ E-Posta : gizemkaragoz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Gül SAKARYA NALKIRAN

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1119
TÜ E-Posta : gulsakarya@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ömer ÇOBAN

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1150
TÜ E-Posta : omercoban@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Şerife BİLGİ

Görev : RESIM-İŞ EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 182
TÜ E-Posta : serifebilgi@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Shahin MAMMADOV

Görev : RESIM-İŞ EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1129
TÜ E-Posta : sahinmammadov@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Zübeyde OMURTAY

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1137
TÜ E-Posta : zubeydeom@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Figen GİRGİN

Görev : RESIM-İŞ EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : figengirgin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Serhat CELBİŞ

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1166
TÜ E-Posta : serhatcelbis@trakya.edu.tr

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Eylem BAYIR

Görev : MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1215
TÜ E-Posta : eylembayir@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Aslıhan OSMANOĞLU

Görev : MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1251
TÜ E-Posta : aslihanosmanoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Yılmaz ÇAKICI

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1207
TÜ E-Posta : yilmazcakici@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Emrah OĞUZHAN DİNÇER

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : eoguzhan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Funda Gündoğdu ALAYLI

Görev : MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : fundagundogdu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZYILDIRIM

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : hozyildirim@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Hüsnüye DURMAZ

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1305
TÜ E-Posta : husniyedurmaz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İsmail KILIÇ

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1303
TÜ E-Posta : ismailk@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Murat ÇELTEK

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1202
TÜ E-Posta : mceltek@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Nuran EKİCİ

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1231
TÜ E-Posta : nuranekici@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Nurcan ÖZKAN

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1257
TÜ E-Posta : nurcanozkan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Yıldırım BAYAZIT

Görev : MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1260
TÜ E-Posta : ybayazit@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Serpil BULUT

Görev : MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1225
TÜ E-Posta : serpilbulut@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Dilek GİRİT

Görev : MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1206
TÜ E-Posta : dilekgirit@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emine Pınar PAKSUZ

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : epinarpaksuz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehpare SAKA

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : msaka@trakya.edu.tr

ÖZEL EĞITIM BÖLÜMÜ

Yrd. Doç. Dr. Dilber TEZEL

Görev : ÖZEL EĞITIM BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : dilbertezel@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Selmin ÇUHADAR

Görev : ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : selmincuhadar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Galibiye ÇETREZ ARICAN

Görev : ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : galibiyecetrez@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Mehmet YAVUZ

Görev : ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehmetyavuz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Aynur GICI VATANSEVER

Görev : ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1270
TÜ E-Posta : aynurgvatansever@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet Oğuz GÜNŞEN

Görev : ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : moguzgunsen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Zekiye Hande YILMAZ

Görev : ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1270
TÜ E-Posta : zhandeunal@trakya.edu.tr

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Emine AHMETOĞLU

Görev : TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1212
TÜ E-Posta : emineahmetoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İbrahim COŞKUN

Görev : SINIF ÖĞRETMENLIĞI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
SINIF ÖĞRETMENLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1238
TÜ E-Posta : ibrahimcoskun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yeşim FAZLIOĞLU

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : yfazlioglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Zülfiye Gül ERCAN

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1236
TÜ E-Posta : zgulercan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ebru SELÇİOĞLU DEMİRSÖZ

Görev : SINIF ÖĞRETMENLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ebruselcioglu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ezgi AKŞİN YAVUZ

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1297
TÜ E-Posta : ezgiaksin@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Serbülent PAKSUZ

Görev : SINIF ÖĞRETMENLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : serpaksuz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Suat YAPALAK

Görev : SINIF ÖĞRETMENLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1238
TÜ E-Posta : suatyapalak@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Veysi AKIN

Görev : SINIF ÖĞRETMENLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1232
TÜ E-Posta : veysiakin@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Yücel Atila ŞEHİRLİ

Görev : SINIF ÖĞRETMENLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1255
TÜ E-Posta : yatilasehirli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. İhsan METİNNAM

Görev : SINIF ÖĞRETMENLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ihsanmetinnam@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gülşah AÇAR GÜNŞEN

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : gulsahacar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. İlyas SÖNMEZ

Görev : OKUL ÖNCESI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1137
TÜ E-Posta : ilyassonmez@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sema Duran BAYTAR

Görev : SINIF ÖĞRETMENLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1138
TÜ E-Posta : semaduran@trakya.edu.tr

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Nesrin GÜNAY

Görev : TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : nesringunay@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Şahin DÜNDAR

Görev : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1253
TÜ E-Posta : sahindundar@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Emel SİLAHSIZOĞLU

Görev : TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emelsilahsizoglu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Fatih GÜNAY

Görev : TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : fatihgunay@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZDEN

Görev : TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1123
TÜ E-Posta : muharremozden@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Musa ULUDAĞ

Görev : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1204
TÜ E-Posta : muludag@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sabri Can SANNAV

Görev : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1248
TÜ E-Posta : sabricansannav@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Tuncay ÖZTÜRK

Görev : TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1307
TÜ E-Posta : tuncayozturk@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Zerrin BALKAÇ

Görev : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1284
TÜ E-Posta : z_balkac@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Tonguç BAŞARAN

Görev : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1228
TÜ E-Posta : tongucb@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Erhan VATANSEVER

Görev : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1139
TÜ E-Posta : erhanvatansever@trakya.edu.tr

YABANCI DILLER EĞITIMI BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Muhlise Coşgun ÖGEYİK

Görev : YABANCI DILLER EĞITIMI BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
İNGILIZ DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İNGILIZ DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1144
TÜ E-Posta : muhlisecosgun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hikmet ASUTAY

Görev : ALMAN DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ALMAN DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1164
TÜ E-Posta : asutay@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Sevinç MADEN

Görev : ALMAN DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 71 02 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : sevincmaden@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Handan KÖKSAL

Görev : ALMAN DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1148
TÜ E-Posta : handankoksal@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mukadder SEYHAN YÜCEL

Görev : ALMAN DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mukadderseyhanyucel@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Emre GÜVENDİR

Görev : İNGILIZ DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emreguvendir@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Lütfiye CENGİZHAN AKYOL

Görev : İNGILIZ DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1154
TÜ E-Posta : lutfiyecengizhan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Selma DENEME

Görev : İNGILIZ DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1143
TÜ E-Posta : selmadeneme@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Yıldırım TUĞLU

Görev : ALMAN DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : yildirimtuglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Çağlayan Karaoğlu BİRCAN

Görev : ALMAN DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1174
TÜ E-Posta : caglayan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Coşkun DOĞAN

Görev : ALMAN DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1176
TÜ E-Posta : coskundogan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Firdevs Selvili

Görev : İNGILIZ DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1174
TÜ E-Posta : firdevsselvili@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nur CEBECİ

Görev : İNGILIZ DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1171
TÜ E-Posta : nurcebeci@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Şaziye ALKAYALAR

Görev : İNGILIZ DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 210 80 08 » Dahili : 1143
TÜ E-Posta : saziyealkayalar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Sezgin KONDAL

Görev : İNGILIZ DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1158
TÜ E-Posta : sezginkondal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Işıl Gamze YILDIZ

Görev : İNGILIZ DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : igamzeyildiz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Melike BULUT ALBABA

Görev : İNGILIZ DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : melikebulut@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Sinem DÜNDAR

Görev : İNGILIZ DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sinemdogruer@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Egemen AYDOĞDU

Görev : İNGILIZ DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : egemen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Esin AKYAY ENGİN

Görev : İNGILIZ DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1157
TÜ E-Posta : esinengin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Jale Aylin ÇELİK

Görev : ALMAN DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : jaleaylincelik@trakya.edu.tr