Akademik Kadro


BILGISAYAR VE ÖĞRETIM TEKNOLOJILERI EĞITIMI BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Fatma AKGÜN

Görev : BILGISAYAR VE ÖĞRETIM TEKNOLOJILERI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fatmaa@trakya.edu.tr

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

GÜZEL SANATLAR EĞITIMI BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Dr. Figen GİRGİN

Görev : RESIM-İŞ EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : figengirgin@trakya.edu.tr

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Funda Gündoğdu ALAYLI

Görev : MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : fundagundogdu@trakya.edu.tr

ÖZEL EĞITIM BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜNAY

Görev : TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : fatihgunay@trakya.edu.tr

YABANCI DILLER EĞITIMI BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Firdevs Selvili

Görev : İNGILIZ DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1174
TÜ E-Posta : firdevsselvili@trakya.edu.tr