Akademik Kadro


BILGISAYAR VE ÖĞRETIM TEKNOLOJILERI EĞITIMI BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Meltem ACAR GÜVENDİR

Görev : EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1276
TÜ E-Posta : meltemacar@trakya.edu.tr

GÜZEL SANATLAR EĞITIMI BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap KODAMAN

Görev : RESIM-İŞ EĞITIMI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
RESIM-İŞ EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1169
TÜ E-Posta : mehtapkodaman@trakya.edu.tr

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Dr. Mehpare SAKA

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : msaka@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇELTEK

Görev : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1202
TÜ E-Posta : mceltek@trakya.edu.tr

ÖZEL EĞITIM BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Mehmet Oğuz GÜNŞEN

Görev : ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : moguzgunsen@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAVUZ

Görev : ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mehmetyavuz@trakya.edu.tr

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ÖZDEN

Görev : TÜRKÇE EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1123
TÜ E-Posta : muharremozden@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Musa ULUDAĞ

Görev : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1204
TÜ E-Posta : muludag@trakya.edu.tr

YABANCI DILLER EĞITIMI BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Muhlise Coşgun ÖGEYİK

Görev : YABANCI DILLER EĞITIMI BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
İNGILIZ DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İNGILIZ DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1144
TÜ E-Posta : muhlisecosgun@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mukadder SEYHAN YÜCEL

Görev : ALMAN DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mukadderseyhanyucel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Melike BULUT ALBABA

Görev : İNGILIZ DILI EĞITIMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : melikebulut@trakya.edu.tr