Edirne’den Şırnak’a Müzik Sanatı Köprüsü

     Bu proje, müzik sanatı ile Şırnak Şükrü Geliş Ortaokulu’nda eğitim-öğretim faaliyetlerine katkı sağlanmasına yönelik e-posta iletisinin alınması; bu iletinin ilgili dekanlık, bölüm başkanlığınca değerlendirilmesi; değerlendirme sonucunda yapılacak hizmetin maddi olanaklarını sağlayacak tasarımların hayata geçirilmesi ve beklenen müzikal çalgıların satın alınması ile Müzik Eğitimi Anabilim dalının bir öğretim görevlisi sorumluluğunda iki görevli öğrenci ile Şırnak’ta müzikal çalgıların teslim töreni ve bu törende bir resital yapılması çalışmaları olmak üzere dört basamakta tasarlanarak yürütülmüştür.      

     Söz konusu projenin mimarları olarak Şırnak’ta görev yapan ve eğitim fakültemizin 2008-2009 eğitim öğretim yılı mezunu sınıf öğretmeni Aygül Ezer ve Aygül Ezer öğretmenin e-postasına sorumlu ve duyarlı bir biçimde yaklaşarak projenin gerçekleşmesi için tüm aşamalara yönelik maddi ve manevi desteğini veren Yrd. Doç. Dr. Musa Uludağ ve projenin maddi kaynaklarını oluşturmak üzere Topluma Hizmet Uygulamaları dersini yürüten öğretim elemanları adına Öğr. Gör. Belgin Uzunoğlu Yegül ve dersi alan öğrenciler adına 4. yıl öğrencisi Ümit Koç adları somutlaşmaktadır.

     Proje ile ilgili süreç aşağıdaki gibidir:

     Aygül Ezer Kasım ayında eğitim fakültemizin öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Musa Uludağ’a gönderdiği e-posta iletisi ile görev yaptığı Şükrü Geliş Ortaokulu’nda bir müzik sınıfı oluşturmak istediğini fakat maddi yetersizliklerden dolayı bunu gerçekleştirmesinin zor olduğunu belirterek Yrd. Doç. Dr. Musa Uludağ’ın konuya yönelik yardımları talep edilmiştir.

     Aygül öğretmenin bu talebi Dekanlığımızın olumlu görüşü alınarak Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı başkanlıklarımız tarafından olumlu karşılanmış ve hemen harekete geçilerek ilgili öğretim elemanları ve öğrencilerle görüşülerek 4. sınıf öğrencilerimizin gördükleri “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında hayata geçirilmesine karar verilmiştir.Söz konusu projeyi “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersini yürüten öğretim elemanları adına Öğr. Gör. Belgin Uzunoğlu Yegül ve dersi alan öğrenciler adına 4. yıl öğrencisi Ümit Koç yürütmüş ve projenin her aşamasında Yrd. Doç. Dr. Musa Uludağ’ın maddi manevi desteği alınmıştır.    

     Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 4. Sınıf öğrencileri projeye yönelik iş bölümü yapmışlar; buna göre bir kısım öğrenci kermesler düzenleyerek, diğer bir kısım öğrenci de konserler düzenleyerek projeye gerekli maddi kaynağın oluşmasını sağlama kararı almışlardır. Böylece Eğitim Fakültesinde iki kermes, belirlenen üç özel okulda da konserler düzenlendi ve toplanan para ile orf çalgıları (ritim çalgıları) ve bir elektronik piyano alındı.

     Alınan çalgılar Şırnak’a yollandı ve ardından 4. yıl öğrencilerinden flütist Ümit Koç, gitarist Seçkin Sezgin ve piyanist öğr.gör. Tuncay Yıldız müzikal çalgıların teslim töreni ve bu törende bir resital yapılması için rektörlük tarafından görevlendirmesiyle 22 Ocak günü Şırnak’a gittiler. Şırnak’a vardıklarında öncelikli olarak söz konusu ortaokula giderek gönderilen çalgıları okulun öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte müzik sınıfına yerleştirdiler. Ardından okulu yaptıran ve okula adını veren “Geliş” ailesinin misafirleri olarak akşam yemeğine davetine katıldılar. Ertesi günün sabahında il eğitim müdürü, il kordinasyon müdürü, il emlak müdürü ve okul müdürü ile birlikte müzik sınıfının açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış töreninin ardından flütist Ümit Koç, gitarist Seçkin Sezgin ve piyanist öğr.gör. Tuncay Yıldız gerçekleştirdikleri resitalde Amirov, Mouquet ve Tarrega’ nın eserlerini seslendirdiler. Bu resitalin ardından okul öğrencileri tarafından hazırlanan bir konser daha gerçekleşti.

     Söz konusu proje ile Müzik Eğitimi Anabilim dalında bir yandan ülkemizin bir ucundan diğer bir ucuna yardım eli uzatabilme; Şırnak’taki sivil ve resmi erkânın bir kısmı, meslektaşlar ve öğrencilerle dostluk çerçevesinde güçlü bir iletişim kurabilme bilgi beceri ve mutluluğuna erişmiş diğer yandan  Trakya Üniversitesini bu proje kapsamında temsil edebilme şerefini nail olmuşlardır. Bu proje sayesinde öğrencilerin ulusal düzeyde mesleki etkileşime açık ve etkin bir tutum kazandıkları anlaşılmaktadır. 

Ek Resimler
Bu içerik 12.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1682 kez okundu.