Bilgisayar ve Öğretim Teknolojleri Eğitimi Anabilim Dalı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Lisans Programı Eğitimde Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Destekli Eğitim, Uzaktan Eğitim, Eğitimde İnternet Uygulamaları, İnternet ortamında yazarlık Dilleri Uygulaması, Bilgisayar Ağları ve İletişim gibi eğitim ile teknolojinin bütünlleştiği konularda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Bölümümüz temelde iki amaca hizmet etmektedir.Birinci amacımız, öğrencilerimizi Atatürk İlke ve İnkılapları'na bağlı, iyi yetişmiş, alanında uzman, temel mesleki bilgi ve becerilerini kazanmış, birer öğretmen olarak mezun etmektir. İkinci amacı ise öğrencilerimizi görev yaptıkları okullarda öğrenci düzeyine uygun, eğitim öğretim programına uygun öğretim materyallerini ve eğitim yazılımlarını tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirmede uzman "Bilgisayar Destekli Öğretim" uzmanları yetiştirmektir.

İlk öğrencileri 2008-2009 eğitim öğretim yılında ders başı yapan bölümden öğrencilerimiz "Bilgisayar Öğretmeni" ya da son yapılan düzenlemeler sonucunda "Bilişim Teknolojileri Öğretmeni" olarak mezun olurlar. Mezunlarımız, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli devlet ve özel sektör kuruluşlarının değişik kademelerinde görev alabilirler. Bu alanlar;

Bilgisayar öğretmeni.
Özel okullarda/ dershanelerde öğretmenlik.
Formatör öğretmen.
Akademisyen.
Eğitim teknoloğu / öğretim tasarımcısı ve yazılımcı (programcı).
Yazılımcı.

olarak sıralanabilir.

Bülümümüzün eğitim öğretim programına bağlı olarak öğrencilerine kazandıracağı öngörülen beceriler şunlardır;

 • a. Edindiği temel bilgileri kullanabilme,
 • b. Bilgisayar donanımı, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve programlama dilleri konularında bilgi sahibi olma ve uygulayabilme,
 • c. Öğretim teknolojilerini bilme, uygulama ve değerlendirebilme,
 • d. Öğrenme kuramlarıyla öğretme model ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olma özelliği ve bunları uygulayabilme,
 • e. Öğretmenlik mesleği hakkında bilgi sahibi olma özelliği ve bu mesleği icra edebilme,
  f. Sınıf yönetimi hakkında bilgi sahibi olma ve sınıfı yönetebilme,
 • g. Bilgisayar teknolojilerinin gerek öğretim ortamında gerekse eğitim yönetiminde verimli ve etkili kullanılabilmesi için, mevcut ortamı veya sistemi inceleyerek (analiz ederek) gerekli değişiklik, güncelleme, yeni kurulumları önerme, geliştirme, uygulayabilme,
  h. Eğitim yazılımı ve eğitim yönetimi yazılımı geliştirilmesi gereken durumları, çözümü en verimli ve etkili yolla ve en uygun programlama diliyle tasarlayabilme ve yazabilme,
  i. Problem çözebilme,
 • j. Takım halinde çalışabilme,
 • k. Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme,
 • l. Bilgiye ulaşma yollarını bilme ve bilgiyi kullanabilme,
 • m. Yaratıcılık ve yenilikçilik özelliği kazandırmak,
 • n. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olabilme.

 

Bu içerik 12.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5315 kez okundu.