Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında Fen Bilgisi dalında branş öğretmeni yetiştirmek üzere açılmış ve 1999-2000 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir.
Anabilim dalının amacı, ilköğretimde görev alacak Fen Bilgisi Öğretmeni adaylarına alanları ve öğretmenlik formasyonuyla ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.
Fen Bilgisi anabilim dalında 8 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca lisansüstü eğitimlerini yapmak üzere 3 araştırma görevlisi 35. madde kapsamında Gazi ve Marmara üniversitelerinde, 1 araştırma görevlisi de 33. madde kapsamında Amerika Birleşik Devletlerinde görevlendirilmişlerdir. Anabilim dalının ikinci öğretim programı bulunmayıp, birinci öğretim programında dört ınıfta toplam 177 öğrenci öğrenim görmektedir.

Anabilim Dalı ilköğretim okullarının Fen Bilgisi öğretmeni ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, özel okullarda veya dershanelerde iş bulma olanaklarına sahiptir. Aynı zamanda, akademik çalışma yapmak isteyen öğrenciler kendi alanlarında lisansüstü öğrenimine devam etme ve üniversitelerde akademik personel olarak görev yapma olanaklarına da sahiptirler.

Bu içerik 12.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 4302 kez okundu.