İlköğretim Bölümü

Anabilim dallarından Sınıf öğretmenliği Anabilim dalına birinci ve ikinci öğretim; Fen Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim dallarına birinci öğretim programlarında öğrenci alınmaktadır. Matematik Öğretmenliği anabilim dalının henüz öğrencisi bulunmamaktadır. Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bilim dallarında yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

 

İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği lisans programı mezun olacak öğrencilerini, Sınıf Öğretmeni unvanı ile, Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programından mezun olacak öğrencilerini Fen Bilgisi Öğretmeni unvanı ile, Sosyal Bilgiler Eğitimi lisans programından mezun olacak öğrencilerini Sosyal Bilgiler Öğretmeni unvanı ile, Okul Öncesi Eğitimi lisans programından mezun olacak öğrencilerini Okul Öncesi Öğretmeni unvanı ile geniş bir alana sahip eğitim sektöründe mesleki uygulamalar için hazırlamaktadır. Öğretmen adaylarının alanlarında bilgi üreten ve uygulayan, sürekli kendini geliştiren; eğitim ve öğretimle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm bulabilen, araştıran, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip olacak biçimde yetişmeleri hedeflenmektedir. Programlar 4 yıl (8 yarıyıl) sürelidir. 3. sınıfın 2. yarıyılı programındaki Okul Deneyimi dersi kapsamında, öğrenciler üniversite ile anlaşmalı ilköğretim okullarına gönderilmekte ve bu okulların programında yer alan dersler gözlenerek öğretmen adaylarının, bir uygulama öğretmeni gözetiminde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanımaları sağlanmaktadır. VII. yarıyıldaki Öğretmenlik Uygulaması - I ile VIII. yarıyıldaki Öğretmenlik Uygulaması - II dersinde fakülte-ilköğretim okulları işbirliği sürdürülmektedir.


Başlıca araştırma alanları öğretmenlik mesleği öğretimi, fen, sosyal ve matematik öğretim yöntemleri ve analizi, ilköğretim programında yer alan ders ve konuların öğretimi, temel beceri derslerinin öğretimi olan İlköğretim Bölümü’nde eğitim öğretim faaliyetleri; 13 derslik, 1 çok amaçlı salon, 2 bilgisayar laboratuarı, 1 öğrenci bilgisayar laboratuarı, 1 fen bilgisi laboratuarı, 1 fizik laboratuarı, 1 kimya laboratuarı, 1 biyoloji laboratuarı, 1 sınav hazırlama ofisi, 1 ders materyali geliştirme ofisinde sürdürülmektedir.


Bölümümüz öğretim elemanlarının çeşitli türlerde yapmış oldukları bilimsel yayınların sayısı şöyledir: 2 kitap, 38 Uluslar arası makale, 100 uluslar arası bildiri, 18 ulusal kitap ya da kitap bölümü, 80 ulusal makale, 110 ulusal bildiri.


Eğitim-öğretim faaliyetleri dışında öğretmen olacak gençleri sosyal, kültürel ve sportif yönden yetiştirmek amacı ile, öğrencilerden gelen istekler doğrultusunda danışman öğretim elemanlarının katkısıyla tiyatro, koro çalışmaları, sportif karşılaşmalar, gezi, gözlem, panel, sempozyum ve konferans gibi etkinlikler düzenlemektedir.


Bülümümüzün eğitim öğretim programına bağlı olarak öğrencilerine kazandıracağı öngörülen beceriler şunlardır;

 • a. Edindiği temel bilgileri kullanabilme,
 • b. Öğrenme kuramlarıyla öğretme model ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olma özelliği ve bunları uygulayabilme,
 • c. Öğretmenlik mesleği hakkında bilgi sahibi olma özelliği ve bu mesleği icra edebilme,
  d. Sınıf yönetimi hakkında bilgi sahibi olma ve sınıfı yönetebilme,
 • e. Problem çözebilme,
 • f. Takım halinde çalışabilme,
 • g. Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme,
 • h. Bilgiye ulaşma yollarını bilme ve bilgiyi kullanabilme,
 • i. Yaratıcılık ve yenilikçilik özelliği kazandırmak,
 • j. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olabilme.
Bu içerik 12.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 8339 kez okundu.