İngilizce Öğretmenliği

AMAÇ
   İngiliz Dili Eğitimi Bölümünün ana misyonu bu birimde verilen lisans programı vasıtasıyla, İngilizce Öğretmeni unvanı ile mezun olacak öğrencilerini geniş bir alana sahip Eğitim sektöründe mesleki uygulamalar için hazırlamaktır. Öğrencilere akademik düzeyde dil becerileri ve analitik düşünce kazandırılarak, sektörde ihtiyaç duyulan dil öğretim yöntem ve teknikleri, teorik bilgi ve uygulama becerilerinin kazandırılması, programın amacını oluşturmaktadır. Anabilim Dalı’nda lisans programının yanı sıra Yüksek Lisans (4 Yarıyıl) programı da yürütülmektedir."Bilim uzmanı“ ünvanını kazandıran program, ilgili alanda uzmanlaşma olanağı sağlamayı, eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen ve projeler üretebilen araştırmacı ve bilim insanı yetiştirmeyi; üretilen projeleri toplumun hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

HEDEF

  • Atatürk İlkelerini, sahip olduğu çağlar üstü aydınlanmacı, demokratik ve evrensel yönleriyle benimsemiş,
  • Gerek İngilizce''nin kullanımı, gerekse Almanca ile ilgili gerekli bilgilerle yeterince donatılmış,
  • Çağdaş öğretme yöntemlerini, yollarını bilen, öğretebilme becerisi kazanmış,
  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim- öğretim programları çerçevesinde öğrencilerine alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırabilen, bunun için uygun öğrenme ortamlarını hazırlayabilen,
  • Öğrencilerin başarılarını nesnel-bilimsel ölçütlerde değerlendirebilen ve başarıyı arttırıcı önlemler alabilen, mesleğindeki gelişmeleri izleyen ve bunları öğretim programlarına yansıtmaya çalışan,
  • Çok yönlü düşünme ve davranma alışkanlığı ve kültürel zenginlik kazanmış olan,• Yabancı olana hoşgörülü yaklaşabilen, iki kültür arasında önyargısız değerlendirmeler yapabilen, kültürler arası iletişim ilkesini benimsemiş, evrensel ve insancıl değerlere bağlı,
  • Öğrencisini bilgi çağının koşullarına uygun bir birey olarak yetiştirmeyi ana hedeflerinden biri olarak görebilen,
  • • Öğrencisine yaşam boyu öğrenme yolunu açan, bilginin kaynağına nasıl ulaşabileceğini, yabancı dili öğrenmeyi öğreten bir yabancı dil öğretmeni yetiştirmektir.
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Bu içerik 16.05.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 9095 kez okundu.