Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Bu programın temel amacı, öğrencilerin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini oluşturarak müzik alanında öğretmen yetiştirmektir. Program, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde müzik dersini öğretebilmek için çok önemli bir taban oluşturan, genel müzik eğitimi, çalgı eğitimi ve ses eğitimi alanlarında temel dersleri içermekle birlikte Lisansüstü Eğitime de hazırlık sağlar. Eğitim dönemi süresince edinilen bilgi, beceri ve davranış, ilköğretimde öğretmenliği yapabilmek için temel becerileri oluşturur. Yukarıdaki belirtilen beceriler, öğretmen adayının eğitim kurumlarında ve özel kurumlarda mesleğini gerçekleştirebilmesi için tam kaliteyi sağlar.
Bu içerik 12.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2615 kez okundu.