Sınıf Öğretmenliği

AMAÇ
Sınıf Öğretmenliği eğitimi ve öğretimine ilişkin genel bir bakış açısı ile günümüzün gerektirdiği pedagojik eğitimi özümseterek, öğretmenlik meslek bilgisini ayrıntılı bir biçimde işlemek ve öğrencilerine bu alanda uzmanlık kazandırmaktır.

HEDEF
Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ülkesine, milletine gönülden bağlı, millî değerlerini koruyup yaşatmayı amaç edinmiş, günümüzün gerektirdiği pedagojik eğitimi sınıf ortamında gerektirdiği şekilde uygulayabilen, geleneksel eğitim ve öğretim anlayışı olan sadece bilgiyi aktarmayı hedeflemeyen onun yerine sadece anahtar kavramları öğreterek; çok sayıda beceri, tutum ve değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen çağdaş eğitim anlayışını benimsemiş bulunduğu çağın değerlerine bağlı, nitelikli, özverili, sorgulayan, eleştiren, yaratıcı ve yapıcı düşünebilen, öğretmenlik meslek bilgisinin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları kazanmış, idealist öğretmenler yetiştirmektir.

ResimResimResimResim
Bu içerik 09.05.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 6382 kez okundu.