Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalının amacı ilköğretim okullarının 1. kademesinde eğitim öğretim faaliyetlerini nitelikli şekilde yerine getirebilecek öğretmenler yetiştirmektir. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Lisans programının temel amacı; ilköğretimde görev alacak Sınıf Öğretmeni adaylarına alanları ve öğretmenlik formasyonuyla ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.
Anabilim dalında 1 doçent, 1 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 8 öğretim elemanı görev yapmaktadır. 374 birinci öğretim, 345 de ikinci öğretim olmak üzere toplam 719 öğrenci öğrenim görmektedir.
Sınıf öğretmenliği anabilim dalından mezun olanlar sınıf öğretmeni unvanı alır ve ilköğretim okullarında sınıf öğretmeni olarak görev yaparlar. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, özel okullarda veya dershanelerde iş bulma olanaklarına sahiptir.
Bu içerik 12.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 10255 kez okundu.