Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

AMAÇ
   Sosyal Bilgiler eğitimi amacıyla gerekli alt yapıyı sağlamak, alanla ilgili tüm yenilikleri yakından izlemek, yurt içi ve yurt dışı yayınları takip etmek, teknolojiden yararlanmak; sosyal bilgiler çatısı altındaki disiplinler hakkında araştırmalar yapmak, bu disiplinlerin kazanımlarını sosyal bilgiler dersleri içerisinde nasıl daha etkili verilebileceğini araştırmak, Sosyal bilgiler öğretimiyle ilgili yöntem ve teknikleri çok iyi bilen, sorgulayıcı, araştırmacı ve iletişim yeteneği güçlü ve bu yeteneklerini yetiştireceği öğrencilere de aktarabilecek sorumlu öğretmen adayları yetiştirmek. Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı sosyal bilgiler öğretmeni ve hak ve sorumluluklarını bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetiştirmek.

HEDEF
   Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi ile ilgili nitelikli bir eğitim vererek ülkenin ihtiyacına yönelik olarak bilimsel düşünen, yeniliklere açık, Atatürkçü düşünce sistemine sahip, çağdaş bilgi teknolojilerini kullanabilen sosyal bilgiler öğretmenleri ve akademisyenler yetiştirmek. Sosyal bilgiler eğitimi ve öğretimi ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip ederek, yeni yöntem ve tekninklerini ülkemize kazandırmak. Sosyal bilgiler eğitimi, vatandaşlık eğitimi, insan hakları gibi projelerde yer almak. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının mesleki gelişmelerine katkıda bulunabilecek yurt içi ve yurt dışındaki kuruluş ve kurumlarla işbirliği ve iletişim içinde olmak.
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim

Bu içerik 16.05.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 5702 kez okundu.