Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

AMAÇ
2008-2009 eğitim-öğretim yılında açılan ve aynı yıl eğitim-öğretime başlayan Türkçe Eğitimi Bölümü, ilköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin seviyelerine uygun Türkçe anlama ve anlatım becerilerinin geliştirilmesi, okuma zevk ve alışkanlığının kazandırılması, el yazısı becerilerinin geliştirilmesi, Türk Dilinin sevdirilmesi, Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarına mensup soydaşlarımıza Türkçenin öğretilmesi, hedef kitlelere yönelik gelişen teknoloji ve metotların uygulanması gibi konularda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Temel Türkçe öğretimi konularında öğrencilere gerekli donanımı sağlamak, bunun yanında Avrupa Birliği'ne uyumda önemli rol oynayacak yabancılara Türkçe öğretimi ihtiyacını karşılayacak öğretmenler yetiştirmek bölümümüzün amaçları arasındadır.

HEDEF
Bölümümüzün eğitim öğretim programına bağlı olarak öğrencilerine kazandıracağı öngörülen beceriler şunlardır:

 •  Türk Dilinin ses bilgisi, biçim bilgisi, kelime bilgisi, cümle bilgisi ve metin bilgisi dallarında eşzamanlı ve art zamanlı yöntemlere dayalı olarak bilgi sahibi olabilme ve bu bilgileri dil kullanımlarında uygulayabilme,
 •  UNESCO tarafından yapılan resmi dil sıralamasında beşinci, anadil sıralamasında üçüncü durumda olan ve bilim dili olarak geçmişi 2500 yıllık tarihe dayanan Türkçenin öğretimi konusunda gelişen teknolojileri ve metotları takip edebilme ve uygulayabilme,
 •  Öncelikli olarak Türk edebiyatının eserleri olmak üzere, dünya edebiyatlarının edebi düşünce hareketleri, sistematik edebiyat teknikleri ve kuramları hakkında mukayeseli bilgilere ulaşabilme,
 •  Sözlü ve yazılı anlatımın iletişim becerilerini geliştirmedeki önemini kavrayabilme,
 •  Eğitim, öğretim/öğrenimin temel kavramları, kuramları model ve ilkelerine ilişkin bilgiler edinebilme ve uygulayabilme,
 •  Osmanlı Türkçesinin dil hususiyetlerini kavrayabilme ve günümüz Türkçesiyle mukayese edebilme,
 •  Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı dersleri aracılığıyla Türk Edebiyatını tarihsel bütünlük içinde tetkik edebilme,
 •  Dil ve dil öğretimi araştırmalarında bilimsel yöntemler ve bilgisayar kullanımına ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanabilme,
 •  Anadili ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılacak öğretim ilke ve yöntemlerini; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin teknikleri uygulayabilme, bilgisayar teknolojilerinden yararlanabilme,
 •  Gerek günümüz alfabesi gerekse Osmanlı Türkçesi alfabesini esas alarak el yazısı becerilerini geliştirebilme,
 •  Dilbilim ve dilbilimin temel kavramlarını analiz ederek Türkçe öğretiminde uygulamalı dilbilim yöntemlerini kullanabilme,
 •  Türkçe okuma zevk ve alışkanlığını, anlama ve anlatım becerilerini geliştirebilme,
 •  Sınıf yönetimi hakkında bilgi sahibi olabilme ve sınıfı yönetebilme,
 •  Mesleki ve ahlaki sorumluluk anlayışına sahip olabilme.
Bu içerik 12.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1858 kez okundu.