Türkçe_Öğretmenliği

AMAÇ

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, gelişen teknoloji ve metotlarla, kalıcı kültür potansiyeli ile Türk dilinin sevdirilmesini ve bu yolla milli kültürümüzün benimsetilip milli birlik ve beraberliğin dil birliği ile temininin sağlanabileceğini, günümüzde yeni nesillere Türkçenin doğru ve etkili bir biçimde öğretilmesinin zorunlu olduğunu, Türkçe öğretiminin bilimsel sınırlar içinde olabildiğince geniş bir alana yayılması gerektiğini idrak edebilen Türkçe öğretmenleri yetiştirmek ve topluma kazandırmaktır.
HEDEF
Ülkemizde Türkçe Öğretmenliği alanındaki çalışmalarıyla ve yetiştirdiği öğrencileriyle yetkin, saygın, lider ve tercih edilen bir Türkçe Eğitimi Bölümü olmak.
Resim
ResimResimResimResim

Bu içerik 05.05.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 3286 kez okundu.