Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Program, öğrencilerine özel eğitim alanında araştırma ve uygulama becerilerini kazandırmak; bu alanda çalışan öğretmenlerin ve destek hizmet personelinin hizmet içi eğitim programları yoluyla yetişmelerine katkıda bulunmak; zihin engelliler alanında çalışan uzmanların eğitimlerine katkıda bulunmak; zihin engelliler alanında çalışmalar yapan resmi/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı amaçlamaktadır. Söz konusu amaçların yanı sıra ulusal ve uluslararası ölçekte bilim ve eğitime katkıda bulunarak, insanlığın refahı ve mutluluğu için bilgi üretmek programın amaçları arasında yer almaktadır. Son istatistiki verilere göre Türkiye’de halen önemli sayıda zihin engelliler öğretmenine ihtiyaç duyulmaktadır. Programın en önemli avantajı ülkemizde özel eğitim alanında var olan öğretmen açığının kapatılmasına katkı sağlayacak olmasıdır.

KARİYER OLANAKLARI
Programın en önemli başarı ölçütü, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ve eğitim fakültelerinde uygulanan Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı’nın başarıyla tamamlanmış olmasıdır. Mezun edilen öğretmen adaylarının devlet ve özel sektöre bağlı özel eğitim kurumlarında kolaylıkla istihdam edilebilmesi diğer bir başarı ölçütüdür. Söz konusu başarı ölçütleri çerçevesinde öğrencilerin gerek öğrenimleri sırasında ve gerekse mezun olduktan sonra gerçekleştirecekleri çalışmalar belirleyici olacaktır.
Bu içerik 12.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 10668 kez okundu.