Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Demirali Yaşar ERGİN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1272
TÜ E-Posta : demiraliergin@hotmail.com

Arş. Gör. Burçin ERMEĞAN

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : burcinermegan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Meltem ACAR GÜVENDİR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1276
TÜ E-Posta : meltemacar@trakya.edu.tr