Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Serbülent PAKSUZ

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : serpaksuz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Atila ŞEHİRLİ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1255
TÜ E-Posta : asehirli@yahoo.com.tr

Doç. Dr. İbrahim COŞKUN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1238
TÜ E-Posta : ibrahimcoskun@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Suat YAPALAK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1238
TÜ E-Posta : suatyapalak@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Veysi AKIN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1232
TÜ E-Posta : veysiakin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Murat ERBAŞ

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : merbas@hotmail.com

Öğr. Gör. Fatma KEŞAN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : faksoy22@yahoo.com.tr

Arş. Gör. Sema Duran BAYTAR

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1138
TÜ E-Posta : semaduran@trakya.edu.tr